SEKRETARIAT

 

Telefon:71/78-22-300 do 303 

INFORMACJA

 

Telefon:  71/78-22-322

ADRES

 

UL.STRZEGOMSKA 6,
53-611 WROCŁAW 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

ADRESY INNYCH KOMÓREK MOPS

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
UL. HUBSKA 30/32 
Informacja:71/77-25-994 
Kancelaria:71/ 78-22-318 

 

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH 
UL. HUBSKA 30/32  
Księgowość: 71/78-22-346
                         71/78-22-370;

 

SEKCJA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
UL. HUBSKA 30/32  
TEL. 71/ 78-222-388;
TEL. 71./78-222-348 

 

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ 
UL. STRZEGOMSKA 6 
TEL.  71/78-22-332;
TEL. 71/78-22-355
           71/78-22-348

 

DZIAŁ ADAPTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UL. STRZEGOMSKA 6 
Turnusy Rehabilitacyjne: 71/78-22-357 
Bariery Architektoniczne: 71/78-22-342 
Przed Sprzęt Rehabilitacyjny: 71/78-22-339
Przedmioty Ortopedyczne: 71/78-22-339 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS.ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
pl. Solidarności 1/3/5,     III piętro
TEL: 71/ 78-22-360  do 362 
Czynne w godz. 8.00-15.00     
Składanie Wniosków, Komisje lekarskie, Wyrabianie Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej

 

ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ „NA CIEPŁEJ”
UL. CIEPŁA 15 b 
TEL. 71/367-44-12 
UL . PODRÓŻNICZA 34/36 
TEL. 71/363-15-21 

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
UL.STRZEGOMSKA 6 , 
TEL. 71/78-22-398

 

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ I RODZINY
UL. PODWALE 75 (OFICYNA)
TEL. 71/ 78-22-590-593
UL.DĄBROWSKIEGO 11/2
TEL. 71/78-23-594 i 595

 

ZESPÓŁ INTERDYSPLINARNY DS.PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
UL. PODWALE 75 (OFICYNA)
TEL. 71/78-23-591 

 

ZESPÓL DS. OSÓB BEZDOMNYCH I UCHODŹCÓW
UL. ZACHODNIA 3
TEL. 71/76-23-584
FAX. 71/76-23-580

 

SEKCJA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
UL. HUBSKA 30/32  
TEL. 71/ 78-222-388;
TEL. 71/ 78-222-348 

 

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ 
UL. STRZEGOMSKA 6 
TEL. 71/78-22-332;
TEL. 71/78-22-355
          71/78-22-348

 

DZIAŁ INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
UL. STRZEGOMSKA 6
TEL. 71/78-22-313 do 314

 

DZIAŁ RODZINEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
UL. STRZEGOMSKA 6 
TEL. 71/78-22-372

 

ZESPÓŁ KOORDYNACJI I MONITORINGU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
UL. MŁODYCH TECHNIKÓW 58
TEL. 71/78-22-323 lub 413

 

PROGRAM POMOCY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH „DWA PLUS TRZY I JESZCZE WIĘCEJ”

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
 
CENTRUM PRACY SOCJALNEJ I RODZINY
 
UL. DĄBROWSKIEGO 11/2 
TEL. 71/782-35-94-95

Przydatne adresy

 

ADRESY TERENOWYCH SIEDZIB PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

 

ZESPÓŁ TERENOWY PRACY SOCJALNEJ NR 1

Kierownik: Grażyna Sobierska

ul. Braniborska 6/8

tel. 71/782-24-86

 

ZESPÓŁ TERENOWY PRACY SOCJALNEJ NR 2

Kierownik: Sylwia Kuczyńska

ul. Średzka 42

tel. 71/349-28-59, 71/349-15-86

fax 71/349-28-60

 

ZESPÓŁ TERENOWY PRACY SOCJALNEJ NR 3

Kierownik: Joanna Hawryś

ul. Nowowiejska 102 (pok. 21)

tel. 71/782-35-69

 

ZESPÓŁ TERENOWY PRACY SOCJALNEJ NR 4

Kierownik: Elżbieta Wnęk

ul. Oficerska 9 A (pok.110)

tel./fax 71/782-24-50

 

ZESPÓŁ TERENOWY PRACY SOCJALNEJ NR 5

Kierownik ZTPS nr 5

Małgorzata Bębenek

ul. Kniaziewicza 29 (pok. 24)

tel. 71/343-09-24

 

ZESPÓŁ TERENOWY PRACY SOCJALNEJ NR 6

Kierownik ZTPS6

Krystyna Pisarek

ul. Bolesława Krzywoustego 296

tymczasowo - ul. H. M. Kamieńskiego 190

tel/fax 71/772-59-91

 

ZESPÓŁ TERENOWEJ PRACY SOCJALNEJ NR 7

Kierownik: Barbara Wójcik

pl. Św. Macieja 4 (pok. 1)

tel. 71/782-24-22

ADRES KOŁA : 

50-148 Wrocław, ul.Biskupia 11 
(między Wita Stwosza a Oławską)
 
telefon:  71 /3417657
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław 
KRS: 0000224202 
Numer konta: 
31 1940 1076 3106 3515 0000 0000