Od 26.10.2020 r. odwołujemy zajęcia aktywności ruchowej dla chorych na cukrzycę.

Z dniem 26.10.2020 r.

przerywamy prowadzenie zajęć aktywności ruchowej

dla chorych na cukrzycę.

 

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Wrocław-Centrum zawiadamia,
że w związku z rozszerzeniem obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia 
w dniu 23.10.2020 r. związanych z pandemią korona wirusa, 
a dotycząca seniorów i osób przewlekle chorych 
oraz objęciem całego kraju strefą czerwoną, 
z dniem 26.10.2020 r. przerywamy prowadzenie zajęć aktywności ruchowej 
dla chorych na cukrzycę.
Decyzja ta wynika z troski o ich życie, gdyż są osobami starszymi, 
przewlekle chorującymi i mającymi liczne choroby współistniejące, 
a pandemia narasta w zastraszającym tempie . 
 
Zarząd 
PSD KOŁO WROCŁAW-CENTRUM

PSD Wrocław

23 października 2020

ADRES KOŁA : 

50-148 Wrocław, ul.Biskupia 11 
(między Wita Stwosza a Oławską)
 
telefon:  71 /3417657
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław 
KRS: 0000224202 
Numer konta: 
31 1940 1076 3106 3515 0000 0000