Walne zebranie 15.05.2023

PSD KOŁO WROCŁAW CENTRUM

 

ZWOŁUJE 15.05.2023 O GODZ. 15.00

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-

 

WYBORCZE PSD

 

PORZĄDEK OBRAD :

 

1. Otwarcie zebrania .

2. Wybory prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

3. Zatwierdzenie porządku obrad .

4. Wybory komisji Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności w 2022 r.

6. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła z działalności w 2022 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła z działalności w 2022 r.

 b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

 c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

  d) udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu za 2022 r.

9. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

10. Wybór nowych władz Zarządu Koła

11.Dyskusja i wolne wnioski.

12. Zakończenie Zebrania  Członków PSD Koło Wrocław-Centrum.

 

      Projekt  uchwały, o której mowa w porządku obrad jest do wglądu

    w siedzibie PSD Koło Wrocław-Centrum w poniedziałki od 11.00-15.00

< Starszy wpis

Nowszy wpis >

Autor

08 maja 2023

ADRES KOŁA : 

50-148 Wrocław, ul.Biskupia 11 
(między Wita Stwosza a Oławską)
 
telefon:  71 /3417657
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław 
KRS: 0000224202 
Numer konta: 
31 1940 1076 3106 3515 0000 0000