Zatwierdzenie sprawozdań za rok 2019

Z powodu niemożliwości przeprowadzenia zebrania sprawozdawczego
  członków PSD Koło Wrocław-Centrum, 
w dniu 11.05.2020 na posiedzeniu Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Wojewódzkiego PSD 
zatwierdził sprawozdanie merytoryczne, finansowe i Komisji Rewizyjnej
 naszego Koła  zgodnie z §51 pkt.2 Statutu PSD. 
Sprawozdania są opublikowane na naszej stronie.

 

PSD Wrocław

16 maja 2020

ADRES KOŁA : 

50-148 Wrocław, ul.Biskupia 11 
(między Wita Stwosza a Oławską)
 
telefon:  71 /3417657
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław 
KRS: 0000224202 
Numer konta: 
31 1940 1076 3106 3515 0000 0000