Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław 
KRS: 0000224202 
Numer konta: 
31 1940 1076 3106 3515 0000 0000

ADRES KOŁA : 

50-148 Wrocław, ul.Biskupia 11 
(między Wita Stwosza a Oławską)
 
telefon:  71 /3417657
16 maja 2020

PSD Wrocław

Zmiany w składzie Zarządu Koła.

 

Informujemy, że w związku z  rezygnacją z prac w Zarządzie Koła,
 w dniu 30.04.2020 r.  Pani Prezes Natalii Tobijasz,
 na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 08.05.2020 r. 
drogą kooptacji do Zarządu weszła  Pani Małgorzata Krajewska i objęła funkcję  skarbnika Koła, 
 a dotychczasowa skarbnik  Pani Barbara Żebrowska 
została  Prezesem Zarządu Koła PSD Wrocław-Centrum.
 
Podajemy  aktualny skład Zarządu: 
 
 Prezes                           Barbara Żebrowska
 Wiceprezes                 Anna Ściążko 
 Sekretarz                    Teresa Grzesińska
 Skarbnik                     Małgorzata Krajewska
 Członek Zarządu     Danuta Obrok
 Członek Zarządu     Sabina Czyż
 Członek Zarządu     Felicja Waltoś
 

Zmiany w składzie Zarządu Koła