Zmiany w składzie Zarządu Koła

Zmiany w składzie Zarządu Koła.

 

Informujemy, że w związku z  rezygnacją z prac w Zarządzie Koła,
 w dniu 30.04.2020 r.  Pani Prezes Natalii Tobijasz,
 na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 08.05.2020 r. 
drogą kooptacji do Zarządu weszła  Pani Małgorzata Krajewska i objęła funkcję  skarbnika Koła, 
 a dotychczasowa skarbnik  Pani Barbara Żebrowska 
została  Prezesem Zarządu Koła PSD Wrocław-Centrum.
 
Podajemy  aktualny skład Zarządu: 
 
 Prezes                           Barbara Żebrowska
 Wiceprezes                 Anna Ściążko 
 Sekretarz                    Teresa Grzesińska
 Skarbnik                     Małgorzata Krajewska
 Członek Zarządu     Danuta Obrok
 Członek Zarządu     Sabina Czyż
 Członek Zarządu     Felicja Waltoś
 

PSD Wrocław

16 maja 2020

ADRES KOŁA : 

50-148 Wrocław, ul.Biskupia 11 
(między Wita Stwosza a Oławską)
 
telefon:  71 /3417657
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław 
KRS: 0000224202 
Numer konta: 
31 1940 1076 3106 3515 0000 0000